VIỆN NGHIÊN CỨU & BẢO TỒN VĂN HÓA


DÒNG HỌ

Tham chiếu năm tham gia đánh giặc Minh, năm lập làng của Hồ Hân và Hồ Hữu Nhân để biết năm sinh Hồ Hồng

Tham chiếu năm tham gia đánh giặc Minh, năm lập làng của Hồ Hân và Hồ Hữu Nhân để biết năm sinh Hồ Hồng

06-02-2023 | 19:00
Trong bia ký đặt ở Đền thờ Hồ Hồng – một Di tích lịch sử cấp Quốc gia ở Nhân Trạch (Quảng Bình) có một điểm mà các nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa và du khách rất quan tâm. Đó là bên chữ Hồ Hồng có tích thêm hai chữ (Hồ Cưỡng). Trong khi đó, những nhà nghiên cứu lịch sử lại không đồng ý về việc thống nhất hai nhân vật này làm một. Thậm chí, một số người cho rằng, Hồ Cưỡng là tướng Nhà Lý, còn Hồ Hồng là quan nhà Trần. Trong khi đó, có một số lệch phả hay mâu thuẫn phi lý trong một số sử phả họ Hồ nhất là ở phả đại tộc họ Nguyễn Triệu Cơ ở Quỳnh Đôi bên ngoại họ Hồ về nhân vật Hồ Kha, Hồ Hồng, Hồ Cao…Có người giải thích việc lệch nhau trong thông tin gia phả phải do người xưa tính lệch 60 năm. Thực ra không phải như vậy.