VIỆN NGHIÊN CỨU & BẢO TỒN VĂN HÓA


Tháng Năm nhớ Bác

Ngày đăng: 13/06/2024Xem:

488

Muôn vì sao sáng trên trời/Cũng không sánh kịp tình Người bao la/Toàn dân nhớ Bác thiết tha/Tháng Năm thắm mãi bài ca dâng Người/Ba Đình sắc nắng vàng tươi

Tháng Năm nhớ Bác

 
Hình ảnh Bác Hồ thăm và nói chuyện với các cháu thiếu niên nhi đồng.
 
Muôn vì sao sáng trên trời
Cũng không sánh kịp tình Người bao la
Toàn dân nhớ Bác thiết tha
Tháng Năm thắm mãi bài ca dâng Người
Ba Đình sắc nắng vàng tươi
Chim ca ríu rít bầu trời thêm xanh
Tháng Năm nắng ngọt trái lành
Sao vàng năm cánh vòng quanh hồn Người

 

Tháng Năm nhớ Bác không nguôi
Non sông một dạ rực trời cờ bay
Bác ơi vẫn nước non này
Con đường Bác chọn chẳng lay chuyển lòng
             Ngàn năm vẫn nước non hồng                 
           Đời vui ơn Bác càng nồng càng sâu             

 

                                                            

Comments on social media
THẤM NHUẦN LÝ VÀ ĐẠO TRONG BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI VÌ MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC

THẤM NHUẦN LÝ VÀ ĐẠO TRONG BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI VÌ MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC

Mỗi dân tộc, có một nền tảng đạo lý căn bản của sự tồn tại. Chính nền tảng đạo lý đó tạo ra bản sắc văn hóa của dân tộc. Cái Đạo dân tộc thường xuyên thấm nhuần sâu sắc trong cái Lý căn bản của hệ thống pháp luật. Cả hai phương diện Đạo và Lý đó đều phải được xử lý sâu sắc và nhuần nhuyễn trong mọi vấn đề của TTATXH để có một xã hội ổn định và phát triển..